Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen psykososiaalista tukea ihan tavallisille ihmisille. Se on ratkaisukeskeistä luottamuksellista keskustelua, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta näkemään tilanteensa uudessa valossa ja vahvistaa selviytymiskeinoja asiakkaan omien oivalluksien kautta, jolloin muutos arjen toiminnassa on todennäköisempi ja pysyvämpi.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on on tutkimusmatka itseen, kuka olen, mitä haluan, se vahvistaa voimavaroja haasteiden keskellä ja edistää mielen hyvinvointi ennaltaehkäisevästi.

Lyhytterapia sopii erinomaisesti esimerkiksi erilaisiin elämän kriisitilanteisiin ja elämän muihin solmukohtiin kuten uuden suunnan pohtimiseen, itseymmärryksen kasvattamiseen, akuutteihin elämän kriiseihin ja muutoksiin, tukea vanhemmuuteen ja vanhemman omaan jaksamiseen.

Toisinaan muutoksen saavuttaminen on haastavaa ja ajatukset kiertävät kehää. Muutoksen saavuttaminen on helpompaa, kun on joku, jolle voi luottamuksellisesti kertoa tilanteesta ja halutusta muutoksesta. Yhdessä voimme pohtia uusia näköaloja, jotta muutos olisi helpommin saavutettavissa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Ratkaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista keskittyä yksilön vahvuuksiin ja tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin. Ratkaisukeskeisyydelle on tärkeää myös tunnistaa asiat, jotka toimivat. Sitä, mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata. Voimavarakeskeisyys syntyy siitä, että toimivia asioita pyritään lisäämään ihmisen elämässä.

Terapiatapaamiset

Terapiatapaamiset voidaan järjestää etänä tai Yhteisötalo Lounatuulen toimitiloissa Turussa, osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat luottamuksellista keskusteluapua henkilökohtaisissa mieltäsi askarruttavissa asioissa. Yhteystietoni ja yhteydenottolomakkeen löydät täältä.

Siria sertifioitu lyhytterapeutti